Felsefe

0

İnsanlara Yardım Ediyor Muyuz?

Bizler günlük hayatımızda çıkarımız olsun olmasın veya insanların dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun kötü bir durumda olduğu için yardım ediyor muyuz? Acaba şehirleşme, yardım duygularını köreltiyor mu? Gelin bunlara bir bakalım. Bir...

3

Metafizik Nedir?

Metafizik terimi üst, öte anlamlarına gelen meta (Yu.) kelimesi ve doğa ve madde anlamına gelen phusika (Yu.) kelimelerinin karışımıyla oluşmuştur oluşmuştur. Sözcük doğaötesi  anlamına gelse bile doğaüstü  anlamıyla aynı değildir. Türkçeye fizikötesi olarak çevrilmiştir ancak metafizik kelimesi de yaygın olarak kullanılabiliyor. Bu kelimeyi ilk...

0

Nedensellik Nedir? Nedensellik Yasası Nedir?

Nedenle sonuç arasındaki ilişkidir nedensellik. Doğa olayları arasındaki nesnel ve zorunlu bağıntılar ilk insanlarca tarafından da sezilmişti. Örneğin güneş çıkınca toprak ısınıyordu demek ki sıcaklığın(sonuç), güneş(neden)’le ilişkisi vardı. Bunun her zaman ve her yerde...